Contact

Contact us

Do you have any questions? Do you want to work with us or speculate in a group on your own?

Krypto Jam SA

Main contact:
info@kryptojam.eu

00-640 Warsaw
ul. Mokotowska 1

NIP 5252728117
REGON 368647506
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717002 przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 103 000,00 zł (wpłacony w całości)

Don't miss the news and stand in the vanguard of the Blockchain world revolution!