Tokenizujemy!

Punkty lojalnościowe, aktywność członkowską i inne aspekty działalności biznesowej naszych klientów.

Zobacz Animacja prezentacyjna

ZASTOSOWANIA BIZNESOWE

Blockchain to nie tylko kryptowaluty, ale przede wszystkim zastosowania biznesowe zwiększające wartość Twojeo biznesu:

  • Gromadzenie funduszy w zamian za własność
  • Tokenizacja zasobów
  • Bezpieczeństwo i wiarygodność danych

Dystrybucja przy tokenizacji

Dystrybucja przy tokenizacji 2

ROZWÓJ ROADMAP

Etap 1

Działalność proptredingowa

Etap 2

Arbitraż

Etap 3

Działalność proptradingowa dla giełd i klientów

Etap 4

Działalność arbitrażowa dla giełd i klientów

Etap 5

Konsulting blockchainowy

Etap 6

Tokenizacja zasobów

Etap 7

Rozwój protokołu SmartBTP

Etap 8

Zapewnianie płynności na rynkach

Zaprzyjaźnione projekty PARTNERSKIE

Zobacz też

Don't miss the news and stand in the vanguard of the Blockchain world revolution!