Kontakt

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Chcesz z nami pracować lub spekulować w grupie na własną rękę?

Krypto Jam SA

Main contact:
info@kryptojam.eu

00-640 Warsaw
ul. Mokotowska 1

NIP 5252728117
REGON 368647506
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717002 przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 103 000,00 zł (wpłacony w całości)

Don't miss the news and stand in the vanguard of the Blockchain world revolution!